Founder, Sop, Halfop, Voice Karşılama

  • Konbuyu başlatan Seth
  • Başlangıç tarihi
  • Okuma süresi: 0:50

Seth

SHBT Üye
Katılım
17 Eyl 2018
Mesajlar
661
Tepkime puanı
878
Puanları
93
Cinsiyet
Erkek
Takım
Beşiktaş

İtibar Puanı:

Kod:

alias mst { set %mst $1 | echo -a 10Bot admin komutları 4"10 $+ $1 $+ 4" }
on *:text:!dizin:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
notice %mst 10Sistem Komutları:
notice %mst 10Founder eklemek için 4!founderekle <nick>
notice %mst 10Süper Op eklemek için 4!sopekle <nick>
notice %mst 10Operatör eklemek için 4!opekle <nick>
notice %mst 10Halfop eklemek için 4!halfopekle <nick>
notice %mst 10Voice eklemek için 4!voiceekle <nick>
notice %mst 10Founder silmek için 4!delFounder <nick>
notice %mst 10Süper Op silmek için 4!delsop <nick>
notice %mst 10Operatör silmek için 4!delop <nick>
notice %mst 10Halfop silmek için 4!delhalfop <nick>
notice %mst 10Voice silmek için 4!delvoice <nick>
notice %mst 10Yetkili 4"10User4" 10listeleme komutları8: 4!10founderlist 8- 4!10soplist 8- 4!10oplist 8- 4!10halfoplist 8- 4!10voicelist
}
}
on *:text:!Founderlist:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
if $read(Founder.txt) == $null {
msg $chan 10Founder listesi sıralanıyor.
}
elseif $read(Founder.txt) != $null {
var %x = 1
while (%x <= $lines(Founder.txt)) {
if (%x = 1) {
set %Founderlist $read(Founder.txt,%x)
inc %x
}
else {
set %Founderlist %Founderlist $+ , $read(Founder.txt,%x)
inc %x
}
}
}
msg $chan 10Founder Listesi4:10 %Founderlist
unset %Founderlist
}
}
on *:text:!soplist:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
if $read(sysop.txt) == $null {
msg $chan 10Süper Operatör listesi sıralanıyor.
}
elseif $read(sysop.txt) != $null {
var %x = 1
while (%x <= $lines(sysop.txt)) {
if (%x = 1) {
set %operlist $read(sysop.txt,%x)
inc %x
}
else {
set %operlist %operlist $+ , $read(sysop.txt,%x)
inc %x
}
}
}
msg $chan 10Oper Listesi4:10 %operlist
unset %operlist
}
}
on *:text:!oplist:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
if $read(op.txt) == $null {
msg $chan 10Your Op listesi sıralanıyor.
}
elseif $read(op.txt) != $null {
var %x = 1
while (%x <= $lines(op.txt)) {
if (%x = 1) {
set %oplist $read(op.txt,%x)
inc %x
}
else {
set %oplist %oplist $+ , $read(op.txt,%x)
inc %x
}
}
}
msg $chan 10Op Listesi4:10 %oplist
unset %oplist
}
}
on *:text:!halfoplist:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
if $read(halfop.txt) == $null {
msg $chan 10Halfop listesi sıralanıyor.
}
elseif $read(halfop.txt) != $null {
var %x = 1
while (%x <= $lines(halfop.txt)) {
if (%x = 1) {
set %halfoplist $read(halfop.txt,%x)
inc %x
}
else {
set %halfoplist %halfoplist $+ , $read(halfop.txt,%x)
inc %x
}
}
}
msg $chan 10Halfop Listesi4:10 %halfoplist
unset %halfoplist
}
}
on *:text:!voicelist:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
if $read(voice.txt) == $null {
msg $chan 10Voice ( Özel kullanıcı ) listesi sıralanıyor.
}
elseif $read(voice.txt) != $null {
var %x = 1
while (%x <= $lines(voice.txt)) {
if (%x = 1) {
set %voicelist $read(voice.txt,%x)
inc %x
}
else {
set %voicelist %voicelist $+ , $read(voice.txt,%x)
inc %x
}
}
}
msg $chan 10Voice Listesi4:10 %voicelist
unset %voicelist
}
}
on *:text:!Founderekle *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %addFounder $readFounder.txt,w,$$2)
if (%addFounder == $$2) {
msg $chan 4 $$2 10Zaten ekli.
unset %addFounder
}
else {
write Founder.txt $$2
msg $chan 4 $$2 10Founder listesine eklendi.
unset %addFounder
}
}
}
on *:text:!sopekle *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %addsysop $read(sysop.txt,w,$$2)
if (%addsysop == $$2) {
msg $chan 4 $$2 10Zaten ekli
unset %addsysop
}
else {
write sysop.txt $$2
msg $chan 4 $$2 10oper listesine eklendi.
unset %addsysop
}
}
}
on *:text:!opekle *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %addop $read(op.txt,w,$$2)
if (%addop == $$2) {
msg $chan 10Op: 4 $$2 10already exists!
unset %addop
}
else {
write op.txt $$2
msg $chan 4 $$2 10OP listesine eklendi
unset %addop
}
}
}
on *:text:!halfopekle *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %addhalfop $read(halfop.txt,w,$$2)
if (%addhalfop == $$2) {
msg $chan 4 $$2 10zaten ekli.
unset %addhalfop
}
else {
write halfop.txt $$2
msg $chan 4 $$2 10Halfop listesine eklendi.
unset %addhalfop
}
}
}
on *:text:!voiceekle *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %addvoice $read(voice.txt,w,$$2)
if (%addvoice == $$2) {
msg $chan 4 $$2 10zaten ekli.
unset %addvoice
}
else {
write voice.txt $$2
msg $chan 4 $$2 10Voice listesine eklendi.
unset %addvoice
}
}
}
on *:text:!delFounder *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10Gerekli yetkiye sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %delFounder $read(Founder.txt,w,$$2)
if (%delFounder == $$2) {
write -dl [ $+ [ $readn ] ] Founder.txt
msg $chan 10Founder: 4 $$2 10Silindi.
unset %delFounder
}
else {
msg $chan 10Founder: 4 $$2 10Zaten listede bulunmuyor.
unset %delFounder
}
}
}
on *:text:!delsop *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10komut istemi için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %delsysop $read(sysop.txt,w,$$2)
if (%delsysop == $$2) {
write -dl [ $+ [ $readn ] ] sysop.txt
msg $chan 4 $$2 10silindi.
unset %delsysop
}
else {
msg $chan 4 $$2 10zaten bulunamıyor.
unset %delsysop
}
}
}
on *:text:!delop *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10komut istemi için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %delop $read(op.txt,w,$$2)
if (%delop == $$2) {
write -dl [ $+ [ $readn ] ] op.txt
msg $chan 4 $$2 10silindi.
unset %delop
}
else {
msg $chan 4 $$2 10zaten bulunamıyor.
unset %delop
}
}
}
on *:text:!delhalfop *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10komut istemi için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %delhalfop $read(halfop.txt,w,$$2)
if (%delhalfop == $$2) {
write -dl [ $+ [ $readn ] ] halfop.txt
msg $chan 4 $$2 10Silindi.
unset %delhalfop
}
else {
msg $chan 4 $$2 10zaten bulunamıyor.
unset %delhalfop
}
}
}
on *:text:!delvoice *:#: {
if ($nick != %mst) {
msg $chan 10Üzgünüm 4 $+ $nick $+ 10komut istemi için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
}
elseif ($nick == %mst) {
set %delvoice $read(voice.txt,w,$$2)
if (%delvoice == $$2) {
write -dl [ $+ [ $readn ] ] voice.txt
msg $chan 4 $$2 10silindi.
unset %delvoice
}
else {
msg $chan 4 $$2 10zaten bulunamıyor.
unset %delvoice
}
}
}
on *:join:#: {
if ($nick isin $read(Founder.txt, w, $nick)) {
msg $chan 10Greet message 4" $+ $nick $+ 4" 10Sunucumuz founderlerinden 4 $nick 10şuanda online.. 4'' 5[Chanserv Departmanı]
mode $chan +q $nick
}
elseif ($nick isin $read(sysop.txt, w, $nick)) {
msg $chan 10Greet message 4" $+ $nick $+ 4" 10Sunucumuz Süper operatörlerinden 4 $nick 10şuanda online.. 4'' 5[Chanserv Departmanı]
mode $chan +ao $nick
}
elseif ($nick isin $read(op.txt, w, $nick)) {
msg $chan 10Greet message 4" $+ $nick $+ 4" 10Sunucumuz Operatörlerinden 4 $nick 10şuanda online.. 4'' 5[Chanserv Departmanı]
mode $chan +o $nick
}
elseif ($nick isin $read(halfop.txt, w, $nick)) {
msg $chan 10Greet message 4" $+ $nick $+ 4" 10Sunucumuz Halfoplarından 4 $nick 10şuanda online.. 4'' 5[Chanserv Departmanı]
mode $chan +h $nick
}
elseif ($nick isin $read(voice.txt, w, $nick)) {
msg $chan 10Greet message 4" $+ $nick $+ 4" 10Sunucumuz Özel Kullanıcısı 4 $nick 10şuanda online.. 4'' 5[Chanserv Departmanı]
mode $chan +v $nick
}
}

Sizlere kodumuzun çalışma mantığından bahsedeyim.
<denek> !Dizin
-Serazad- Sistem Komutları:
-Serazad- Founder eklemek için !founderekle <nick>
-Serazad- Süper Op eklemek için !sopekle <nick>
-Serazad- Operatör eklemek için !opekle <nick>
-Serazad- Halfop eklemek için !halfopekle <nick>
-Serazad- Voice eklemek için !voiceekle <nick>
-Serazad- Founder silmek için !delFounder <nick>
-Serazad- Süper Op silmek için !delsop <nick>
-Serazad- Operatör silmek için !delop <nick>
-Serazad- Halfop silmek için !delhalfop <nick>
-Serazad- Voice silmek için !delvoice <nick>
-Serazad- Yetkili "User" listeleme komutları: !founderlist - !soplist - !oplist - !halfoplist - !voicelist

Gerisi kendiliğinden gelecektir, op sop için karşılama Greet Message niye olmasın dedik. Bazı kısımlar alıntı, bazıları çeviri ama genel olarak kodumuz sorunsuz çalışıyor önemli olanda bu ya..
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Üst Alt