Divan edebiyatı nazmıyla ilgili diğer kavramlar

Kiana

Lady
[h=2]Divan edebiyatı nazmıyla ilgili diğer kavramlar[/h]​

>NAZİRE:
*Divan edebiyatında bir şairin bir şiirine, başka bir şair tarafından aynı ölçü, uyak ve redifle yazdığı benzer şiirlere nazire denir.
*Nazire şaka veya alay amacıyla yazıldıysa buna “tehzil” denir.

>DİVAN:
*Divan edebiyatı şairlerinin eserlerini topladıkları antolojik eser.
*Divan şairlerinin eserlerini önceleri serbest, daha sonra belli bir düzen içinde topladıkları kitaplardır.
*Divanlar, yazarlarının adlarıyla anılırlar. Örneğin Nedîm Divanı, Fuzulî Divanı gibi.
*Zamanla divanlarda şiirler belli bir düzene göre sıralanmaya başlamıştır. Bu elemeye "divan tertibi", bu tür divanlara da "mürettep divan" adı verilir.
*Tam bir divanda sırasıyla, kaside (tevhid, münacat, na't, medhiye), tarih , musammat, gazel bölümleri yer alır. En sonda da lugazlar, lt muammalar , müfredler, azadeler bulunur.
*Divanda gazeller, kafiye ve rediflerinin son harfinin Arap alfabesindeki sırasına göre dizilir. Her harften en az bir şiir olması şarttır. Ama buna uymayan şairler de olmuştur.

>DİVANÇE:
*Divançe, küçük divan anlamındadır.
*Düzen ve konuları divanlarla aynıdır.
*Yine kaside, tarih, musammat, gazel ve kıta sırasını izler. Ama bir divançede bu bölümlerden en az biri eksik olur.
*Divançe, belli türleri seven şairlerin bilinçli bir seçimi olabildiği gibi, bir şairin divan dolduracak kadar şiir yazamadan ölmesi nedeniyle de oluşabilir. Figânî ve Fâzlı’nin divançeleri bu türdendir.

>GAZAVATNAME:
*Ordunun akınlarını, savaşları, kahramanlıkları, zaferleri anlatan düz yazı ya da şiir biçimindeki edebi eserlerdir.
*Gazanâme olarak da bilinir.
*Türk edebiyatında ilk gazavatname örnekleri 15. yüzyılda yazılmaya başlanmıştır. Kâşîfi’nin Gazaname-i Rum’u bu türün örnekleri arasındadır.


 
Tüm sayfalar yüklendi.

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Son Makaleler

Üst